Mencari yang Autentik

Oleh : Dr. HAEDAR NASHIR

SEJARAH manusia dimulai dengan pertumpahan darah ketika dorongan ambisi dan iri hati tumpah ke segala arah mengalahkan jiwa yang bersih. Qabil mengawali tragedi klasik itu ketika membunuh saudara kembarnya, Habil, yang memutus matarantai generasi terbaik Adam alaihissalam di muka bumi.

Tragedi Qabil dan Habil ini membenarkan sebagian tafsir tentang watak anak cucu Adam yang bernama manusia sebagaimana dicemaskan malaikat, yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, ketika Allah memaklumatkan untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Allah mengabadikan kisah buram Bani Adam ini dalam Al-Quran ayat ke 27, 29, 30, dan 31 Surat Al-Maidah sebagai ibrah bagi mereka yang mau mengambil pelajaran.

More

Gejala Keberagamaan yang Individualistik-Egoistik

Rabu, 02 September 2009 | 22:37

Satellite  awanSebagian umat Muslim kita sejak akhir dekade 90-an yang melakukan pendekatan formalisme keagamaan semakin menggejala. Sehingga keberagamaannya mengindikasikan gejala individualistik- egoistik. Hal ini merupakan akibat dari keberagamaan umat yang formalistik. Mereka memiliki persepsi terhadap Islam yang kurang tepat. Islam dipersepsikan sebagai perangkat normatif, yang lebih mementingkan bentuk daripada isi.

More

IP
My Popularity (by popuri.us)